Mercurius is het sterrenbeeld Gemini ingedraaid. Dit is heel gunstig, want deze planeet heerst over dit teken. het is goed voor de handel, verkeer, correspondentie en communicatie. Neptunus loopt haar jaarlijkse ronde achteruit op 12 graden Vissen. Dit is weer goed voor de creativiteit en onze fantasie. Venus in Tweelingen loopt een paar graden voor op de Zon en maakt een mooi aspect naar de Maan in Weegschaal. Verfijnde standen, die zorgen dat we oog voor schoonheid hebben. Ook voor de creativiteit is het weer goed. Wil je nieuwe kleding kopen of je huis opnieuw inrichten, dan is dit het moment ervoor! ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Roberto Veliz via EarthSky

Mercury is turned into the constellation Gemini. This is very beneficial because this planet rules over this sign. it’s good for business, traffic, correspondence and communications. Neptune is running its annual round backward at 12 degrees Pisces. This is good for creativity and our imagination. Venus in Gemini is a few degrees ahead of the Sun and makes a lovely aspect to the Moon in Libra. Sophisticated positions, ensuring that we have an eye for beauty. For creativity is good weather. Want to buy new clothes or redecorating your home, then this is the time for it! © astromedium annette kok

13433348_10153439176636853_6030965665852283288_o