Eris is een dwergplaneet in de Kuipergordel. Eris is vernoemd naar de Griekse Godin van de Twist. Zij staat nu samen met Uranus op 23 a 24 graden Ram. Uranus is de planeet van verandering en rebellie. Samen zorgen ze voor vuurwerk, vulkaanuitbarstingen, onweer en bliksem. Ram is een vuurteken. De combinatie is uiterst explosief. Mondiaal brengt het veranderingen, hervorming. Kijk wat de alignment van Eris en Uranus op 23 graden Ram in jouw horoscoop doet. De kracht van een dwergplaneet is soms zelfs groter dan een gewone planeet. De samenstand is uiterst zeldzaam, maar kwam eerder voor in Ram op 10 graden en wel in het jaar 1929. Het Sabian symbool destijds was: The Ruler of a Nation. Voor nu in 2016 is het Sabian symbool: The possibility for man to gain experience at two levels of being. De alignment duurt zeker tot eind juni. Verandering is ook vooruitgang en groei. Fijn weekend! ©astromedium annette kok

Google Translate

Eris is a dwarf planet in the Kuiper Belt. Eris is named after the Greek Goddess of the Twist. She is now with Uranus 23 a 24 degrees Aries. Uranus is the planet of change and rebellion. Together they provide fireworks, volcanic eruptions, thunderstorms and lightning. Aries is a fire sign. The combination is extremely explosive. Global brings change, reform. Look what the alignment of Eris and Uranus occurs at 23 degrees of Aries in your chart. The strength of a dwarf planet is even bigger than an ordinary planet. The conjunction is extremely rare, but was previously in Aries at 10 degrees below and in the year 1929. The Sabian symbol at that time: The Ruler of a Nation. For now, in 2016, the Sabian symbol: The Possibility for man to gain experience at two levels of being. The alignment will take at least until end of June. Change is also progress and growth. Nice weekend! © astromedium annette kok

NewSolarSystem-Eris-noquote