Het Grand Cross neemt langzaam in kracht af. De afstand tot het vierkant van de Zon en Venus naar Neptunus wordt groter. Wel lopen de Zon en Venus nog exact aligned, hetgeen heel bijzonder is. Wij kunnen nog steeds werken aan de transformatie met betrekking tot alle liefdeszaken. Dit betreft ook de liefde voor onszelf. Wanneer we op een gezonde manier van onszelf houden, trekken we ook gezonde relaties aan, de Maan staat midden in Kreeft, haar eigen teken en voelt zich hier prima bij.Ze maakt wel een oppositie met pluto, maar de mooie aspecten naar Neptunus en Jupiter zwakken beslist alle negativiteit af. Mercurius en Mars lopen wel in op een oppositie, dus even oppassen met hetgeen we zeggen. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Astrophotobear

The Grand Cross is decreasing slowly in power. The distance to the square of the Sun and Venus to Neptune increases. Or run the Sun and Venus are exactly aligned, which is very special. We can still work on the transformation with regard to all cases of love. This includes the love for ourselves. When a healthy way of keeping ourselves, we also attract healthy relationships, the Moon is in the middle of Cancer, its own character and feel fine here bij.Ze does make an opposition with Pluto, but the nice aspects to Neptune and Jupiter mitigate definitely off all negativity. Mercury and Mars have run into opposition, so just be careful with what we say. © astromedium annette kok

13403987_1017861161584212_1084045618647340570_o