Mars staat nog steeds het dichtst bij de Aarde, zoals op de foto zichtbaar gemaakt. De Maan nadert Uranus in Ram, maar maakt voor de verandering eens een mooie driehoek met Saturnus. Bovendien staat het prachtige Aarde driehoek tussen Mercurius, Jupiter en Pluto nog. Ultieme kansen om oude zaken af te ronden, want Mars loopt terug in Scorpio, er over te praten en alvast plannen te maken voor de volgende doorbraak, die we wat Mars betreft per 1 juli [uit Retrogradestand] en per 3 augustus [weer in het sterrenbeeld Boogschutter] kunnen verwachten.©astromedium annette kok

Google Translate photo Earthsky

Mars is still the closest to the Earth, like the picture visible. The Moon is approaching Uranus in Aries, but allows for once a nice triangle with Saturn. Moreover, the beautiful Earth triangle between Mercury, Jupiter and Pluto yet. Ultimate chances to finish old business, because Mars is back in Scorpio, talking about it and already making plans for the next breakthrough, which we regard what Mars on 1 July [from Retro Grad mode] and by August 3 [back in the constellation Sagittarius] can be expected. © astromedium annette kok

13315543_10153412138951853_81776574728783571_n