Er staat een prachtige driehoek binnen een vierkant. Het Grand Cross wordt gevormd door de Zon/Venus met Jupiter/de Node en Saturnus en ook nog met Neptunus. De mooie Aardedriehoek wordt gevorm door diezelfde Jupiter/de Node met Mercurius en Pluto. De Maan staat in Ram en maakt overwegend mooie aspecten naar de Zon en Saturnus. Prachtige standen om het tij te doen keren en vanuit obstakels een nieuwe toekomst te creéren. Hier horen plannen maken ook bij. ©astromedium annette kok

Google Translate photo Stars en Constellations

There is a beautiful triangle within a square. The Grand Cross is formed by the Sun / Venus with Jupiter / Node and Saturn and also with Neptune. Beautiful Earth Triangle is gevorm by the same Jupiter / Node with Mercury and Pluto. The Moon is in Aries and is mostly beautiful aspects to the Sun and Saturn. Beautiful settings to turn the tide and create a new future from obstacles. Plans also belong here. © astromedium annette kok

13087464_982260285155876_92615463427715627_n