Mars is inmiddels teruggelopen naar zijn eigen sterrenbeeld Scorpio. Hiermee is zijn kracht groter dan anders. In Retrogradestand werkt de kracht naar binnen. Vervelende herinneringen spelen op. Met de Maan zaterdag in Waterman brengt het rebelse trekjes bij ons naar boven. De Maan staat gunstig naar Uranus, maar ongunstig naar Mercurius en Mars. De prachtige Aardedriehoek van Jupiter, Mercurius en Pluto maakt nog steeds veel goed. De zaterdag verloopt goed, maar is minder geschikt om moeilijke gesprekken te voeren. De zondag is minder gunstig. Met Mars op een kritieke graad van Scorpio en ook de Maan dichtbij Neptunus in een spanningsveld van een Grand Cross met een oppositie naar Jupiter houden we ons liever rustig en overdenken ons leven. De zondag is wel gunstig om nieuwe plannen te maken. Fijn weekend! ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Stars en consellations/Sarah Vander Vliet

Mars has now fallen to its own constellation Scorpio. This is his strength greater than usual. In Retro Grad mode operates the power inside. Unpleasant memories play. Saturday with the Moon in Aquarius brings the rebellious puffs us up. The Moon is favorable to Uranus, but unfavorable to Mercury and Mars. The beautiful Earth Trine Jupiter, Mercury and Pluto is still a lot of good. Saturday is good, but is less suited to conduct difficult conversations. Sunday is less favorable. With Mars in a critical degree of Scorpio and Moon near Neptune in tension of a Grand Cross with an opposition to Jupiter we keep rather quiet and reflect on our lives. Sunday is favorable to make new plans. Nice weekend!©astromedium annette kok

13312899_1000795439969027_9028820438696578735_n