Jupiter stevent af op een exact vierkant met Saturnus. Jupiter komt nu in Directe richting naar het vierkant toe. Dit vierkant maakten we eerder mee rond 22 maart jl. en rond 6 aug 2015. Ga bij jezelf na wat er rond die tijd gebeurde en wat jij je hebt voorgenomen. Nu Jupiter weer vooruit loopt, kunnen we waarmaken, waar wij eerder over struikelden. De Maan staat begin scorpio en die staat verder prima. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Astrophotobear

Jupiter is heading for an exact square to Saturn. Jupiter now goes straight towards the square to. This square we made earlier with about 22 March. And around Aug 6, 2015. Go to yourself after what happened around that time and what you have planned. Now Jupiter again runs ahead, we can deliver, which we earlier stumbled. The Moon is beginning scorpio which is otherwise fine. © astromedium annette kok

13002475_994464583923870_2113375879118545539_o