De Maan in Weegschaal maakt een oppositie naar Uranus in Ram. Dit voelt even heftig. Wij zoeken zelf juist naar onze geestelijke balans, terwijl gebeurtenissen roet in het eten kunnen gooien. De Zon nadert een oppositie met Mars Retrograde. Gevoelens van boosheid zijn ons niet vreemd. Het kunnen zelfs gebeurtenissen uit het verleden zijn. Ons zelfbeeld is laag en mogelijk zoeken we de schuld bij onszelf. Nergens voor nodig, want de prognose voor de komende tijd is goed. We zijn aan het reflecteren en dat is goed. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Jim Grant

The Moon in Libra makes opposition to Uranus in Aries. This feels just as intense. We are looking for self-correct our mental balance, while events can throw a spanner in the works. The Sun is approaching an opposition with Mars Retrograde. Feelings of anger are not unknown to us. It may be even past events. Our self-esteem is low and we may seek to blame ourselves. No need, because the prognosis for the future is good. We are reflecting, and that’s good. © astromedium annette kok

13237672_10153386941366853_1385524599834884392_n