De prachtige stand met de mooie Aarde driehoek en de Nieuwe Maan in stier werkt nog even door. We voelen nog steeds de positieve invloed hiervan. Het betekent een belangrijke stap in onze ontwikkeling, waarbij we ons hebben voorgenomen om het allemaal anders te doen. Ook dit weekend kunnen we [na] genieten van deze mooie sterrenstanden en krijgen we nog meer mooie inzichten. ©astromedium annette kok

Google Translate

The beautiful position with the beautiful Earth triangle and the New Moon in Taurus works for a while. We still feel the positive impact. It represents an important step in our development where we have proposed us to do it all differently. Also this weekend [after] we can enjoy these beautiful positions of the stars and we get even more beautiful insights. ©astromedium annette kok

images (4)