De Maan staat gunstig naar de Zon en Mercurius. De sterrenbeelden Vissen en Stier zijn hierbij betrokken. We zijn wat gevoeliger voor indrukken, maar weten wel te genieten van hetgeen er op ons pad komt. En van het mooie weer. Helaas vormt de Maan eveneens een oppositie met Jupiter. Daarbij staat de Maan samen met Neptunus en later met Cheiron. Een gevoelige stand, die ons van onze pijnpunten bewust maakt. Herinneringen spelen op en maken ons een beetje weemoedig. ©astromedium annette kok

Google Translate

The Moon is favorable to the Sun and Mercury. The constellations Pisces and Taurus are involved. We are more sensitive to impressions, but know how to enjoy what comes our way. And the nice weather. Unfortunately, the Moon is also an opposition with Jupiter. In addition, the Moon along with Neptune and Chiron later. A delicate position, which makes us aware of our pain points. Memories play on and make us a little wistfully. ©astromedium annette kok

1-isjupiterour