De planeet Mercurius loopt op 23 graden Stier Retrograde. Dit geeft weer verkeersopstoppingen, vertragingen, misverstanden, storingen en verwarring. Met nog drie planeten Retrograde is het goed om de blik naar binnen te richten. Denk voor je spreekt en handel er dan pas naar. Jupiter beweegt weer naar een oppositie naar Neptunus toe. Deze stand hebben we eerder gehad, nml ongeveer in sept vorig jaar. Wat speelde er toen in je leven? Je krijgt de gelegenheid om het nogmaals over te doen, maar dan beter! ©astromedium annette kok

Google Translate

The planet Mercury is at 23 degrees Taurus Retrograde. This indicates congestion, delays, misunderstandings, problems and confusion. With three planets Retrograde it is good to gaze inward. Think before you speak and trade there than went. Jupiter moves back to an opposition to Neptune. This position we had before, nml about in September last year. What was there then in your life? You get the opportunity to do over again, only better! © astromedium annette kok

mercurius_temperatuur