Rond het middaguur staat de Maan naast Pluto in Steenbok. Dit is normaal een moeilijke stand, maar de Maan maakt nu een mooie driehoek met Mercurius en met Jupiter. We kunnen goed over onze gevoelens praten. En er wordt naar ons geluisterd. Wil je iets uitspreken of valt er een ruzie te bepraten, dan is nu het juiste moment ervoor! ©astromedium annette kok

Google Translate

Around noon beside Pluto Moon in Capricorn. This is normally a difficult position, but the Moon now makes a nice trine to Mercury and Jupiter. We can talk well about our feelings. And be listened to us. Do you want to express something if there is to talk about a quarrel, now is the right time for it! © astromedium annette kok

lucht-effect-2-560x424