De Maan staat inmiddels in het sterrenbeeld Weegschaal en beweegt zich naar een oppositie toe met achtereenvolgens Venus, overmorgen met Uranus en een dag er naar met de Zon. Dan is het Volle Maan. Dit wordt een Volle Maan met heftige gevoelens, die we morgen alvast al merken. We kunnen tijdelijk slechter slapen en erg emotioneel reageren. Daarnaast kunnen we ook samenvatten wat we zoal het afgelopen half jaar hebben gedroomd of gewenst en wat hiervan allemaal is uitgekomen. Juist met zoveel Retrogradeplaneten keren we diep bij onszelf naar binnen. Op zijn tijd is dat heel nuttig. ©astromedium annette kok

Google translate

The Moon is now in the constellation Libra and moves into an opposition to successively with Venus, Uranus and tomorrow with a day in the sun. Then it is Full Moon. This is a Full Moon with intense feelings, we already all brands tomorrow. We can temporarily worse sleep and react very emotionally. We can summarize what we are having the last six months dreamed or desired and what this is all true. It is with much Retro Grad Planets we go deep within ourselves inside. Its time is very useful. © amaanstromedium annette kok