iDe Maan in Leeuw maakt een mooie verbinding met Mars en Saturnus. Het maakt ons actiever en meer genegen om naar buiten te gaan. lekker shoppen of een restaurant of een terras bezoeken; dat past hierbij. Zaterdagmiddag staat de Maan vooral gunstig naar de Zon en Uranus. We zitten vol nieuwe plannen en we brengen het liefst tijd door met onze dierbaren en/of familie. Het is ook een goede stand voor romantiek en voor uitgaan. De zondag verloopt heel anders. De sfeer wordt meer ingetogen. We krijgen meer zin om te ordenen, op te ruimen of schoon te maken. Daarbij voelen we lichte teleurstelling over zaken die in het verleden minder goed liepen, vooral op relationeel gebied. Ook in ons hoofd voelen we de behoefte om op te ruimen en los te laten. We brengen de zondag het liefst door met onze meest dierbare vrienden of dierbaren. We zijn dan minder gezellig en uithuizig. ©astromedium annette kok

Google translate

The Moon in Leo makes a nice connection with Mars and Saturn. It makes us more active and more willing to go outside. go shopping or visit a restaurant or terrace; that fits this. Saturday afternoon, the Moon especially beneficial to the Sun and Uranus. We are full of new plans and we bring it up to spend time with our loved ones and / or family. It is also a good position for romance and for entertainment. Sunday is very different. The atmosphere is more subdued. We get more sense to organize, clean up or clean. In addition, we feel slight disappointment about things that were less well in the past, especially in the relational field. In our minds, we feel the need to clean up and release. We spend the Sunday preferably by our dearest friends or loved ones. We are less sociable and outside the home. © astromedium annette kok

319732_347428705327827_206525968_n