Belangrijke ontwikkelingen op astrologisch gebied. Zoals ik gister vertelde gaat Mars steeds langzamer lopen om uiteindelijk Retrograde te gaan, maar ook Pluto keert 18 april op zijn schreden terug en begint aan zijn jaarlijkse Retrogradeperiode op 17 graden Steenbok. Dit duurt tot 26 sept, waarbij Pluto op 15 graden Steenbok aangekomen is. Daarnaast gaat momenteel de schaduwfase van Mercurius in. Dit voelen wij vooral in onze contacten, de correspondentie en in het verkeer. Mercurius zal uiteindelijk 29 apr echt Retrograde gaan lopen op 23 graden Stier en teruggaan naar 14 Stier. Dit loopt af op 14 mei. Het hangt vooral van de persoonlijke horoscoop af of deze invloeden als goed of als slecht worden ervaren. Voor de één valt er een last van de schouder, terwijl de ander klaagt over terugval, tegenwerking en pech. ©astromedium annette kok

Google translate

Major developments in astrological field. As I told yesterday’s march slower and slower to finally Retrograde, but also Pluto returns April 18 his steps and starting his annual Retro Grad period at 17 degrees Capricorn. This lasts until Sept. 26, in which Pluto is at 15 degrees Capricorn. In addition, currently goes from Mercury Shadow phase. This we especially feel in our dealings, correspondence and in traffic. Mercury will eventually Apr 29 Retrograde really going to run at 23 degrees Taurus and return to 14 Taurus. This expires on 14 May. It mainly depends on the personal horoscope whether these influences as well or be perceived as bad. For some there is a burden on the shoulder, while the other complains about relapse, obstruction and bad luck. © astromedium annette kok

12195851_924496730954352_4973314777788929087_n (1)